Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik wrześniu 2017 r. zawarł umowę z młodocianym pracownikiem. Dnia 30 sierpnia 2020 r. została rozwiązana umowa o pracę, młodociany w sierpniu zdał egzamin. Jak postąpić w sytuacji kiedy rolnik złoży wniosek do wójta gminy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jeśli z dniem 7 sierpnia został wykorzystany limit pomocy de minimis? Czy należy wydać decyzję odmowną na podstawie obwieszczenia Ministra Rolnictwa z 13.08.2020 r., jeśli tak, to czy w  2021 r. będzie mógł ponownie złożyć wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?