Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS na wniosek małżonka wypłaca świadczenie 500+ na drugie dziecko. Małżonka składa również wniosek na drugie dziecko w organie właściwym na miejsce zamieszkania. Do wniosku załącza oświadczenie, że dzieci pozostają pod jej opieką. Organ ten informuje nas pismem o zaistniałej sytuacji i przekazuje oświadczenie strony. Małżonek wezwany do złożenia wyjaśnień zwraca się z prośbą o udostępnienie kserokopii pisma organu właściwego żony oraz oświadczenia. Czy należy w tym przypadku wydać decyzję odmawiającej udostępnienia informacji publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?