Czy należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko? - OpenLEX

Czy należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wojewoda zmienił ustalenia w sprawie okresu koordynacji i ustalił, że koordynacja zachodziła do 30.06.2019 r. (decyzja zmieniająca okres rozstrzygnięcia od wojewody wpłynęła dopiero 06.08.2019 r.).

Pierwotnie Wojewoda przyznał Pani X świadczenie wychowawcze na drugie dziecko, natomiast odmówił na pierwsze dziecko na okres zasiłkowy 2018/2019. 15 lipca 2019 r. Pani X złożyła drogą elektroniczną wniosek na 500+ na pierwsze i drugie dziecko. Została wydana informacja i zostało przyznane świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r., zaś na drugie od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.

W tej sytuacji, zostanie wydana informacja, w której zostanie przyznane świadczenie na drugie dziecko na okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r., a co zrobić z rozstrzygnięciem na pierwsze dziecko?

Wydać decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia prawa na pierwsze dziecko, czy postanowieniem odmówić wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, bo rozstrzygniecie na okres od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r. już jest (wydano informację w odpowiedzi na wniosek Pani X z 15.07.2019 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX