Czy należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania, opisując, że grunt klasy IVa, IVb i V nie podlega wyłączeniu ze względu na niską klasę gruntu i mineralny typ gleby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej o powierzchni 2,0000 ha, pochodzenia mineralnego o klasie bonitacyjnej RIVa, RIVb i RV bod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z załączonym wpisem z planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren inwestycji przeznaczony jest symbolem R - tereny rolnicze, przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające m.in. b) sieci napowietrzne i podziemne infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

Jak w tym przypadku ma postąpić starosta?

Czy wydać decyzję o umorzeniu postępowania, opisując, że grunt klasy IVa, IVb i V nie podlega wyłączeniu ze względu na niską klasę gruntu i mineralny typ gleby i jednocześnie opisać, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Czy od razu starosta jak wpłynął wniosek powinien wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w związku z powyższym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX