Czy należy wydać decyzję o nienależnym pobraniu świadczeń i ich zwrocie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan pobiera zasiłek pielęgnacyjny. Został mu przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Pan nie czekał na uchylenie zasiłku pielęgnacyjnego i zwrócił nadpłacony zasiłek.

Czy należy wydać decyzję o nienależnym pobraniu świadczeń i ich zwrocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX