Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach z zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator świadczeń rodzinnych wypłacił zasiłek pielęgnacyjny osobie po dniu jej śmierci (bez wiedzy o tym fakcie). Wysłano pismo do banku na podstawie z art. 30a ust. 1 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych z prośbą o zwrot środków lub wskazanie, kto je pobrał. W odpowiedzi otrzymał informację, że środki z konta (łącznie z przekazanym zasiłkiem pielęgnacyjnym) zostały pobrane po śmierci osoby za pomocą jej karty bankomatowej (bez wskazania osoby), a rachunek bankowy został zamknięty.

Czy w tym przypadku można wystąpić do członków najbliższej rodziny (mąż, dzieci) z pytaniem, kto pobrał te środki i tej osobie wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach?

Czy dopiero w przypadku braku woli polubownego załatwienia sprawy, należy kierować wniosek do prokuratury?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access