Czy należy wydać decyzję nakazującą wykonanie ogrodzenia w celu zabezpieczania skarpy? - OpenLEX

Czy należy wydać decyzję nakazującą wykonanie ogrodzenia w celu zabezpieczania skarpy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu nadzoru budowlanego wpłynęło pismo wnoszące o przeprowadzenie kontroli w zakresie stromej skarpy, która stanowi zagrożenie dla dzieci bawiących się na placu zabaw, który usytuowany jest blisko górnej krawędzi skarpy. Krawędź górna skarpy usytuowana jest na działce skarżących, którzy żądają od właścicieli działki sąsiedniej, aby ją zabezpieczyć przed upadkiem dzieci bawiących się na placu zabaw. Zdaniem skarżących skarpa została wykonana podczas realizacji budowy budynku wielorodzinnego na działce sąsiedniej i to do nich należy zabezpieczenie skarpy. PINB przeprowadził kontrolę nieruchomości, podczas której przedłożono m.in. protokół pięcioletni ze stanu technicznego budynku stanowiącego własność skarżących. W przedłożonym protokole widnieje zapis, że z uwagi na dużą różnicę w poziomie terenu pomiędzy działkami na granicy działek należy wykonać ogrodzenie. Zaznaczyć należy, że oba budynki (skarżących i sąsiadów) posiadają pozwolenia na użytkowanie.

Co w takim przypadku powinien zrobić organ nadzoru budowlanego?

Czy należy wydać decyzję nakazującą wykonanie ogrodzenia (ewentualnie zabezpieczania skarpy)?

Jeśli tak, to na kogo ją wydać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX