Czy należy wycenić wytworzony we własnym zakresie program, aby odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej stanowiły... - OpenLEX

Czy należy wycenić wytworzony we własnym zakresie program, aby odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w własnym zakresie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej napisał oprogramowanie do obsługi platformy telekomunikacyjnej. Obecnie rozpoczął jednoosobową działalność w zakresie oprogramowania i będzie wykorzystywał własny program dla potrzeb szkolenia pracowników jak również do tworzenia nowego oprogramowania celem sprzedaży praw licencyjnych. Oprogramowanie nie będzie podlegało nigdy sprzedaży.

W jaki sposób dokonać wprowadzenia w koszty ww. oprogramowania (środek trwały, towar)?

Jak to oprogramowanie wycenić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX