Czy należy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r.

PYTANIE

Pani pobrała na podstawie decyzji COVID-19 za miesiąc maj 2022 r. zasiłek pielęgnacyjny na córkę.

W dniu 21.04.2022 r. zostało wydane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności córki. Pani oświadczyła, że zobowiązuje się do zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego za m-c V 2022 r.

Czy należy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

Czy wydać decyzję o należności, traktując oświadczenie Pani jako wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX