Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 stycznia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Umowa na dofinansowanie projektu ze środków europejskich i środków krajowych została zawarta z beneficjentem - spółką z.o.o. spółką komandytową. Po bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym wobec osób trzecich, umorzonym przez US planowane jest wszczęcie postępowania sądowego na podstawie art. 299 k.s.h. Uprawnionym do reprezentowania spółki z o.o. spółki komandytowej jest komplementariusz - sp. z o.o., która działa poprzez osoby upoważnione do jej reprezentacji, komandytariusze mogą reprezentować spółkę jako pełnomocnicy. W spółce z o.o. organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd.

Czy postępowanie z art. 299 k.s.h. należy wszcząć wobec członków zarządu spółki z.o.o. - komplementariusza, którzy pełnili funkcję w momencie powstania nieprawidłowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?