Czy należy wszcząć postępowanie w przedmiocie nienależnego pobrania świadczeń rodzinnych i powiadomić o tym stronę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni miała przyznany zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym 2019/2020, 3 lutego 2020 r. otrzymała stypendium z urzędu pracy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, kobieta zgłosiła to 29 maja i po rozmowie, że przekracza dochód napisała na oświadczeniu, że prosi o uchylenie decyzji o zasiłkach rodzinnych od dnia 1 kwietnia 2020 r., dochód policzono jej za pełny miesiąc marzec i przekroczył od wtedy kryterium.

OPS uchylił decyzję za jej zgodą, art. 155, ale w jednej decyzji uchylono i uznano za nienależnie pobrane zasiłki za miesiąc kwiecień i maj 2020 r.

Pani odwołała się od naszej decyzji do SKO, uzasadniając w odwołaniu, że nie miała świadomości o konieczności powiadomienia organu o zwiększeniu dochodu i podjęciu stażu, mimo, że otrzymała od nas decyzję przyznającą z pouczeniem o konieczności powiadomienia o każdej zmianie tutejszego OPS.

Odwołanie wróciło z SKO do nas dopiero we wrześniu 2020 r., uchyliło w całości zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, zarzucając OPS, że nie wszczęliśmy postępowania przed wydaniem decyzji uchylającej i nie wszczęliśmy postępowania w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Po otrzymaniu decyzji z SKO tutejszy OPS wszczął postępowanie administracyjne, w ciągu 14 dni Pani nie zgłosiła się, a w czasie weryfikacji dochodów okazało się, że Pani utraciła stypendium 2 sierpnia 2020 r. i podjęła zatrudnienie od 2 sierpnia 2020 r. na 1/2 etatu i na dzień dzisiejszy, po ponownym przeliczeniu dochodów wnioskodawczyni kwalifikuje się do zasiłków rodzinnych.

Proszę o interpretację, co w tej sytuacji należy zrobić i jakie podjąć decyzje wobec tej wnioskodawczyni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access