Czy należy wszcząć postępowanie o wymeldowanie, jeżeli właściciele nieruchomości nie żyją, a nie są znani ich spadkobiercy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek z prokuratury o wymeldowanie. Właściciele lokalu nie żyją. Gmina złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, jednak postępowanie zostało zawieszone przez sąd na podstawie art 174 § 1 pkt 1 k.p.c., organ nie jest w stanie określić stron postępowania.

Czy należy wszczynać postępowanie czy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia?

Osoba, której dotyczy wymeldowanie nie mieszka pod tym adresem i nie wiadomo gdzie się znajduje.

Czy uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 sędziów z 5.11.2011 r., LEX nr 1052733, będzie miała tutaj zastosowanie?Jeżeli należy wszcząć postępowanie to z jaką datą i jak ustalić strony postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX