Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z kwot przekazanych przez komornika zostało spłacone zadłużenie dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; nadpłata została zwrócona organowi egzekucyjnemu. Komornik zaświadczył, że z powodu zaległości wobec wierzyciela egzekucja jest bezskuteczna i nadal należy wypłacać świadczenia.

Ze zgromadzonej dokumentacji dołączonej do wniosku na okres 2018/2019 wynika, że zwrócona komornikowi nadpłata została przez niego przekazana wierzycielce, mimo, że w tym samym czasie pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Czy wobec powyższego, należy wszcząć postępowanie i uznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?