Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy zliczyć nauczycielowi okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy i do okresu uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej? Nauczyciel jest urodzony w dniu 4 lipca 1970 r. Nauczyciel posiada staż pracy 24 lata i 9 miesięcy. Nauczyciel obecnie przedłożył pracodawcy dokumenty z prośbą o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy i okresów uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej. Złożone dokumenty to:

1.

Zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu na pobyt stały od 28 listopada 1980 r. do 31 sierpnia 1992 r. w miejscu, gdzie znajdowało się gospodarstwo rolne.

2.

Zaświadczenie z urzędu gminy o tym, że rodzice nauczyciela w okresie od 26 listopada 1981 r. do 11 czerwca 2006 r. byli właścicielami gospodarstwa rolnego o pow. 5,85 ha i opłacali składki od 1 grudnia 1981 r. do 30 września 1993 r.

3.

Zeznania dwóch świadków (którymi są rodzice) o zamieszkaniu i o pracy w gospodarstwie rolnym od 4 lipca 1986 r. do 4 lipca 1990 r.

Czy nauczyciel powinien złożyć pracodawcy jeszcze zaświadczenie wydane przez urząd gminy o braku dokumentów potwierdzających pracę osoby zainteresowanej w indywidualnym gospodarstwie rolnym?

Czy rodzice mogą poświadczać okres pracy we własnym gospodarstwie rolnym dziecku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?