Czy należy wezwać świadczeniobiorcę do złożenia wyjaśnień dotyczących okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobiera świadczenia rodzinne i wychowawcze z OPS, które są przelewane na rachunek bankowy.

Pracownik świadczeń otrzymał informację od pracownika socjalnego, że świadczeniobiorca wraz z rodziną nie przebywa na terenie naszej gminy od miesiąca i nie jest znane jego miejsce pobytu.

Jakie kroki powinien podjąć pracownik świadczeń rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access