Czy należy wezwać spółkę X do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, jeśli opłatę tę uiścił inny przedsiębiorca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów złożyła pewna spółka X, a opłatę skarbową uiścił za to zezwolenie ze swojego konta inny przedsiębiorca, nie wskazując chociażby w tytule, że jest to opłata za zezwolenie dla spółki X.

Czy w takiej sytuacji starosta powinien wezwać spółkę X do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na transport odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX