Czy należy wezwać do uzupełnienia wniosku i później, gdy wniosek zostanie uzupełniony, należy zawiadomić o wszczęciu postępowania wszystkie strony postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli wniosek w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości jest niekompletny:

- Czy należy wezwać do uzupełnienia wniosku i dopiero później, gdy wniosek zostanie uzupełniony, należy zawiadomić o wszczęciu postępowania wszystkie strony postępowania?

- Czy należy uznać, że postępowanie zostało już wszczęte, gdy wniosek był niekompletny? Wówczas należy zawiadomić o wszczęciu postępowania, zaś wnioskodawcę wezwać do uzupełnienia wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX