Czy należy wezwać dłużnika do ponownego zarejestrowania w PUP lub przedłożenia umowy potwierdzającej zatrudnienie pod rygorem wszczęcia postępowania w sprawie uznania za uchylającego od zobowiązań alimentacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka pobierała świadczenie z funduszu alimentacyjnego na córkę w okresie świadczeniowym 2017/2018.

Od tamtej pory nie pobiera w naszym organie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bo dłużnik płaci bezpośrednio matce alimenty na dziecko. W okresie 2017/2018 było prowadzone przez nasz organ (byliśmy organem wierzyciela i dłużnika) postępowanie wobec dłużnika i był on zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna. Obecnie, gdy nie jest już wypłacany fundusz alimentacyjny przyszła informacja z PUP, że dłużnik został wyrejestrowany z PUP.

Czy wobec faktu, że fundusz alimentacyjny nie jest już płacony i nie prowadzimy postępowania wobec dłużnika powinniśmy wezwać go do ponownego zarejestrowania w PUP lub przedłożenia umowy potwierdzającej zatrudnienie pod rygorem wszczęcia postępowania w sprawie uznania za uchylającego od zobowiązań alimentacyjnych?

Czy nie musimy już prowadzić postępowania wobec takiego dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX