Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r.

PYTANIE

Inwestor planuje wykonanie parkingu dla samochodów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Parking stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na które Inwestor uzyskał decyzję środowiskową.

Czy w związku z powyższym inwestor powinien wystąpić o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zarówno: a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, b) nowych obiektów budowlanych z uwagi na fakt że parking stanowi zarówno przedsięwzięcie, jak i obiekt budowlany? Czy w związku z powyższym należy wnieść dwie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?