Czy należy uzyskać opinie konserwatora zabytków czy uzgodnić projekt budowlany na wymianę pokrycia dachu na obiekcie sakralnym... - OpenLEX

Czy należy uzyskać opinie konserwatora zabytków czy uzgodnić projekt budowlany na wymianę pokrycia dachu na obiekcie sakralnym wpisanym do ewidencji zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgłoszono wymianę pokrycia dachu na obiekcie sakralnym, obiekt ten ujęty w mpzp jako obiekt architektoniczny o szczególnym znaczeniu dla tożsamości miasta, wpisany do ewidencji zabytków do bezwzględnego zachowania.

Czy należy uzyskać opinie konserwatora zabytków czy uzgodnić projekt budowlany i kto powinien wystąpić do konserwatora - organ czy inwestor?

Czy takie prace budowlane mogą być prowadzone bez projektu budowlanego?

Mpzp dla obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz zabytkowych ustala obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX