Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej. Część inwestycji zlokalizowana jest na działce, która jest obszarem kolejowym – terenem zamkniętym, na której planuje się wykonać przejazd kolejowy oraz budowę sieci uzbrojenia terenu. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ma odbyć się na odcinku 860 m, natomiast łączna długość dróg dojazdowych do zabudowy jednorodzinnej, które stanowią odnogi drogi gminnej, będzie wynosić około 950 m.

Czy dla planowanej inwestycji należy uzyskać decyzję środowiskową na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w związku z całkowitą długością przedsięwzięcia przekraczającą 1 km?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?