Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan złożył wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawną siostrę. W składzie rodziny wnioskodawcy jest małżonka. Dochód małżonki wnioskodawcy to dochód uzyskany za XI 2017 r. z tytułu pobieranego świadczenia emerytalnego z KRUS. Dochód Pana za 2016 r. to dochód z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz Pan przedstawił dwie umowy dzierżawy z 02.10.2017 r. Pierwsza jest zawarta na 10 lat, właścicielem gruntów jest wnioskodawca. Ziemię dzierżawi od niego syn. Dzierżawa jest zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Na umowie jest określony czynsz dzierżawny. Druga umowa jest również na 10 lat, dzierżawcą jest również syn, również jest zgłoszona do ewidencji gruntów i jest także określony czynsz dzierżawny, ale wnioskodawca jest współwłaścicielem. Drugim właścicielem jest małżonka wnioskodawcy. Ponadto wnioskodawca przedłożył zaświadczenie z UG, że za 2016 r. jest podatnikiem użytków rolnych o powierzchni 20,4864 ha przeliczeniowych.

Czy należy wnioskodawcy uwzględnić dochód z dzierżawy gruntów?

Jeśli tak, to czy należy uwzględnić tylko dochód z gruntów własnych, a współwłasność policzyć jako 1/2.

Nadmieniam, że wnioskodawca nie jest emerytem ani rencistą. Ponadto jak potraktować dochód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Czy wystarczy oświadczenie opiekuna, że pełniona funkcja nie uniemożliwia mu sprawowania opieki nad siostrą i że funkcja ta nie jest pełniona w oparciu o umowę o pracę, czy umowę cywilnoprawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?