Czy należy ustalić rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku dofinansowania z PFRON?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy tworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku na:

a)

odsetki od kredytów obrotowych, dotyczące 2016 r., pobrane kasowo w styczniu 2017 r., zaksięgowane w koszty 2016 r., (nie stanowiące kup 2016 r.)

b)

ZUS pracodawcy od wynagrodzenia za grudzień 2016 r., zaksięgowany z wynagrodzeniami w koszty 2016 r., (wynagrodzenie wypłacono zgodnie z regulaminem pracy 10.01.2017 r., ZUS jest płatny do 15.02.2017 r. - ZUS nie stanowi kup 2016 r, będzie kup w dacie zapłaty tj. 15.02.2017 r.

c)

na rezerwę na badanie bilansu, zaksięgowaną w koszty 2016 r., faktura zostanie wystawiona w 2017 r. po badaniu w 2017 r.?

Czy są to ujemne różnice trwałe, czy przejściowe?

Czy należy tworzyć rezerwę w 2016 r. na odroczony podatek z tytułu sodu otrzymanego w 2017 r. z PFRON, a zaksięgowanego memoriałowo do przychodów 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access