Czy należy upublicznić na stronie BIP informację o wszystkich udzielanych zamówieniach, służących organizacji koncertu, niezależnie od wartości poszczególnych zamówień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach zamówienia zwolnionego ze stosowania p.z.p. na mocy art. 11 ust. 5 pkt 2 p.z.p. /koncert/, zawartych zostanie kilka umów poniżej kwoty 130.000,00 zł / artysta, scena, nagłośnienie / natomiast łącznie suma tych umów wyniesie ponad 130.000,00 zł, poniżej kwoty progu unijnego.

Czy informacja o poszczególnych umowach winna by publikowana na BIP, zgodnie z art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czy trzeba traktować je łącznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX