Czy należy upoważnić kurierów do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach zadań obronnych wójt sporządza dokumentację planistyczną Planu Akcji Kurierskiej. Dokumentacja jest uzgadniana z szefem WCR, Komendantem Powiatowym Policji, Starostą. Dokument jest niejawny o klauzuli "zastrzeżone". W dokumentacji należy wymienić kurierów. Kurierzy są zapoznawani z częścią dokumentacji.

Czy należy upoważnić kurierów do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone? Kto ma to tą czynność przeprowadzić? Czy kurierów można wyłączyć na ich wniosek od pełnienia obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny skoro wzef WCR ma dane tych osób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX