Czy należy unieważnić postępowanie, jeśli zamawiający przed terminem otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania w... - OpenLEX

Czy należy unieważnić postępowanie, jeśli zamawiający przed terminem otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania w informacji wskazał nazwę oraz kwotę innego postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zamawiający przed terminem otwarcia ofert zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dot. innego, równolegle prowadzonego postępowania (w informacji wskazana została nazwa oraz kwota innego postępowania). Błąd został zauważony po dwóch godzinach od otwarcia ofert. Zamawiający zamieścił wówczas informację z poprawną nazwą postępowania i poprawną kwotą.

Czy zaistniała sytuacja kwalifikuje się do unieważnienia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX