Czy należy umorzyć wznowione postępowanie o pozwoleniu na budowę, gdy okazało się, że osoba wnosząca o wznowienie nie powinna mieć statusu strony postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze wznowieniem postępowania o pozwoleniu na budowę z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., gdy w trakcie postępowania wyjaśniającego okazało się, że osoba wnosząca o wznowienie nie powinna mieć statusu strony postępowania (art. 147 k.p.a. wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony), powinno się umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe?

I na jakiej podstawie wydać decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX