Czy należy umorzyć pozostałą kwotę nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego ze względu na zgon osoby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorcy pobierającemu zasiłek pielęgnacyjny w tutejszym OPS, ZUS przyznał od dnia 01.11.2019 r. dodatek pielęgnacyjny.

W związku z tym, tutejszy OPS działając na podstawie art. 16 ust. 7 i ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwrócił się do organu rentowego z wnioskiem o zwrot nadpłaty zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.11.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZUS przekazał informację, że przekaże nadpłatę ww. zasiłku na konto tutejszego OPS w czterech równych ratach. Jednak z chwilą przekazania I raty zwrotu z tytułu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego świadczeniobiorca zmarł (data zgonu 19.08.2020 r.), a ZUS przekazał pismo, iż pozostałej kwoty nie zwróci.

W wyniku zaistniałej sytuacji, jakie czynności powinien podjąć OPS?

Czy może zwrócić się do żony świadczeniobiorcy o zwrot pozostałej kwoty, która otrzymała po śmierci męża wyrównanie świadczenia z ZUS?

Czy należy jednak umorzyć pozostałą kwotę nienależnie pobranego zasiłku ze względu na zgon osoby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX