Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed zastosowaniem kary porządkowej należy wysłuchać pracownika. Wysłuchania pracownika dokonuje pracodawca albo osoba przez niego upoważniona.

Czy należy udzielić odrębnego upoważnienia sekretarzowi miasta do wysłuchiwania pracowników przed nałożeniem kary porządkowej, jeżeli w regulaminie pracy funkcjonuje zapis:

"Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika przez:

- kierownika komórki organizacyjnej,

- właściwego Zastępcę Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika - w przypadku gdy wnioskującym o udzielenie kary jest kierownik komórki organizacyjnej,

- Sekretarza- w przypadku kierowników komórek organizacyjnych,

- Burmistrza - w przypadku Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika."?

Czy też wystarczające są zapisy naszego regulaminu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?