Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy udostępniać na wniosek rodzica prace pisemne ucznia, który od pół roku nie jest uczniem szkoły? Wniosek o udostępnienie wszystkich prac pisemnych z wszystkich przedmiotów złożono 25.06.2020 r. natomiast uczeń został przeniesiony przez rodziców do innej szkoły w 9 lutego tego roku po klasyfikacji śródrocznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?