Czy należy uchylić świadczenie rodzicielskie, gdy matka podjęła pracę jako nauczyciel matematyki w wymiarze czasu pracy 18 godzin tygodniowo?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka od marca 2021 r. pobiera w OPS świadczenie rodzicielskie, które jest przyznane do marca 2022 r. We wrześniu 2021 r. Pani dostarcza umowę o pracę - nauczyciel matematyki, przyjęta do pracy na 18/18 etatu, wymiar czasu pracy 18 godzin tygodniowo. Umowa zawarta jest od 01.09.2021 r. do 20.06.2022 r., umowa na zastępstwo.

Czy należy uchylić świadczenie rodzicielskie od miesiąca września 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX