Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały ze względu na uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientowi przyznano zasiłek stały do dnia 31.08.2020 r., zgodnie z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważnym do dnia 31.08.2020 r.

W związku z oczekiwaniem na uzyskanie nowego orzeczenia, wydłużono okres przyznania zasiłku stałego zgodnie z art. 15h ustawy o COVID-19, tj. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek stały za miesiąc wrzesień został wypłacony dnia 14.09.2020 r. W dniu 28.09.2020 r. petent dostarczył nowe orzeczenie zaliczające go do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Od tego orzeczenia wniósł natomiast odwołanie.

W międzyczasie, SKO po wniesionym odwołaniu, przyznało żonie petenta prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną od dnia 01.08.2020 r. Spłata świadczenia nastąpi w miesiącu październiku.

Tym samym, dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające klienta do pobierania zasiłku stałego.

Czy w związku z tym, iż tutejszy OPS posiada informacje, że rodzina nabędzie dochód z tytułu spłaty świadczenia pielęgnacyjnego w miesiącu październiku, sprawę należy rozpatrywać pod kątem przekroczonego kryterium dochodowego w miesiącu październiku i uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały od 1 października, czy uzyskany dochód należy brać pod uwagę w miesiącu listopadzie z miesiąca poprzedniego i świadczenie uchylić od miesiąca listopada?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access