Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan (syn) pobiera zasiłek dla opiekuna ma matkę legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoba nad którą sprawowana jest opieka zawarła związek małżeński w maju 2019 r. Zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zasadności pobierania zasiłku opiekuńczego przez syna. W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono wywiad środowiskowy, z którego wynika, że syn należycie sprawuje opiekę nad matką, mąż matki jest obecnie zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, jest chory, ale nie posiada żadnej grupy, co oświadczył syn.

Wobec powyższego, czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna synowi powołując się na art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), czy na ustawę o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującą na dzień 31 grudnia 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?