Czy należy uchylić decyzje o przyznaniu usług opiekuńczych jeżeli osoba nie wywiązuje się z obowiązku odpłatności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uchylenie decyzji o usługi opiekuńcze. Klientka ma przyznane usługi opiekuńcze, jednakże od momentu przyznania nie wywiązuje się z odpłatności za świadczone usługi

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX