Czy należy sumować dwa postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch różnych obiektów budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy sumować 2 postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 2 różnych obiektów budowlanych?

Jeden obiekt to budowa odcinka drogi, a drugi obiekt to przebudowa mostu. Obiekty te są zlokalizowane w 2 różnych miejscowościach, ale leżą w obrębie jednej gminy i postępowania mają być przeprowadzone w tym samym czasie, bo taka jest potrzeba opracowania dokumentacji projektowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX