Czy należy stwierdzić w decyzji wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu, które zostało wydane na czas oznaczony pod rządami ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r.

PYTANIE

Czy pozwolenia wodnoprawne na wykonanie pomostów, które wydano na czas oznaczony pod rządami ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne, wymagają wydawania decyzji stwierdzających ich wygaśnięcie?

Pozwolenie wygasło pod rządami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.Pomosty zostały wykonane i nadal są użytkowane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX