Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 lutego 2020 r.
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2015 r.

PYTANIE

W procesie produkcyjnym stosowana jest substancja chemiczna sklasyfikowana jako rakotwórcza Kat 3 R40 według dyrektywy 67/548/EWG oraz Carc 2 H351 według rozporządzenia 1272/2008/WE. Powyższa substancja nie została uwzględniona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Czy w związku z tym przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia mogą zostać zastosowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?