Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2018 r.

PYTANIE

Czy w związku ze zmianami kryterium dochodowego w pomocy społecznej od 1 października 2018 roku należy sporządzić wywiady aktualizacyjne u osób, które mają decyzją przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Nadmieniam, iż naliczenie odpłatności za ww. usługi wynika z dochodu osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zgodnego z wskaźnikami ustalonymi w procentach (tabela - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?