Czy należy sporządzić SWZ, jeżeli zamawiający udzieli zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji? - OpenLEX

Czy należy sporządzić SWZ, jeżeli zamawiający udzieli zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający planuje wszcząć postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem z art. 153 pkt 2 p.z.p. W ogłoszeniu będzie zastrzeżenie, że udzieli zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji.

Czy ma wymagać aby w ofertach wstępnych były zawarte ceny?

Czy do zaproszenia do składania ofert wstępnych ma dołączyć SWZ?

Czy w przypadku zastrzeżenia, że udzieli na podstawie ofert wstępnych, SWZ się nie sporządza?

Czy jeśli postawi warunki podmiotowe, to może żądać dołączenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków do wniosku o dopuszczenie, czy dopiero do oferty wstępnej, a do wniosku tylko oświadczenie o spełnianiu warunków (JEDZ)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX