Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada udziały w następujących podmiotach:

1.

Spółka z o.o. i s.k. - wniesiony wkład to 96% kapitału podstawowego tej spółki; dodatkowo zarząd to ta sama osoba, która występuje w spółce z o.o.;

2.

Spółka z o.o. s.k.a - wniesiony wkład pieniężny i niepieniężny, który stanowi 12,9% kapitału podstawowego spółki; dodatkowo zarząd to ta sama osoba, która występuje w spółce z o.o.

Czy istnieje konieczność sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?