Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z wydłużonym rokiem podatkowym (jeszcze bez obowiązku płacenia podatku dochodowego na mocy przepisów przejściowych) planuje przekształcenie w spółkę komandytową. Jest to pierwszy rok obrotowy spółki SKA wydłużony ze względu na rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku. Spółka SKA osiągnęła zysk w roku 2014, jeszcze nie sporządzała sprawozdania finansowego i chciałaby się przekształcić przed końcem 2014 r. 100% udziałowcem w spółce z o.o. jest spółka LTD z Wielkiej Brytanii. Spółka SKA nie ma zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, jedynie zysk z bieżącego roku obrotowego.

Czy aby dokonać przekształcenia należy sporządzić sprawozdanie finansowe i poddać je badaniu przez biegłego rewidenta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?