Czy należy sporządzić protokół, jeśli nie doszło do podpisania aneksu na roboty dodatkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Zamawiający udzielił zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego w marcu 2015 r. Aktualnie zamawiający wszczął postępowanie w przedmiocie zamówienia obejmującego roboty dodatkowe. Zamówienie dodatkowe miało zostać udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w formie aneksu przewidzianego w art. 19 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednakże do udzielenia zamówienia nie dojdzie, gdyż oferowana cena przekracza szacowaną wartość zamówienia.

W jaki sposób zamawiający powinien zakończyć negocjacje w zakresie aneksu co do robót dodatkowych w takiej sytuacji, gdy strony nie osiągnęły porozumienia co do ceny?

Czy konieczne jest sporządzenie protokołu z postępowania, jeżeli nie dochodzi do podpisania aneksu i udzielenia zamówienia?

Jeżeli konieczne jest sporządzenie protokołu, to którą wersję protokołu należy przyjąć?

Jakie przepisy znajdązastosowanie do kwestii proceduralnych związanych z postępowaniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access