Czy należy sporządzić odrębnie OT dla modelu księgowego i modelu podatkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W drodze aportu zaewidencjonowane zostały środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, księga środków trwałych prowadzona jest w modelu księgowym i podatkowym.

Czy należy sporządzić OT dla nowych środków trwałych i WNiP?

Jeżeli tak, to czy należy sporządzić odrębnie OT dla modelu księgowego i modelu podatkowego?

Natomiast w firmie, z której zostały przekazane w drodze aportu środki trwałe czy należy sporządzić LT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX