Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

OPS skierował sprawę do SKO celem ustalenia ośrodka, który ma wydać decyzję dotyczącą ustalenia odpłatności za pobyt w DPS, z uwagi na fakt, że sprawa dotyczy matki dyrektora OPS (dyrektor jest również opiekunem prawnym matki).

SKO przekazało sprawę do naszego ośrodka w dniu 11.07.2019 r. Przesłane dokumenty, tj. wywiad środowiskowy sporządzony z opiekunem prawnym z dnia 27.05.2019 r., natomiast wywiad alimentacyjny z synem, który jest jednocześnie opiekunem prawnym i dyrektorem OPS sporządzono w dniu 04.04.2019 r. przed objęciem funkcji dyrektora OPS. Wywiad alimentacyjny nie odzwierciedla stanu faktycznego, dotyczącego wysokości wynagrodzenia osoby zobowiązanej do alimentacji. Sporządzono również w dniu 08.04.2019 r. aneks do umowy dotyczący zobowiązania do ponoszenia opłaty za okres pobytu matki w DPS na kwotę 70 zł.

Czy należy przeprowadzić kolejny wywiad alimentacyjny?

Jeżeli tak, który pracownik socjalny powinien przeprowadzić ten wywiad (sprawa została przekazana do OPS, który znajduje się kilkanaście kilometrów od zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji)?

Czy należy sporządzić nową umowę dotyczącą ponoszenia przez syna dobrowolnych kosztów pobytu w DPS matki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?