Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X złożył wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i SZO na niepełnosprawną w stopniu znacznym żonę.

Wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie przyznania prawa o SZO do czasu rozstrzygnięcia sprawy o przyznanie prawa do świadczenie pielęgnacyjne.

Organ wydał decyzję odmowną dotyczącą świadczenia pielęgnacyjnego oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie SZO. Dnia 21.04.2020 r. Pan X zmarł.

Czy coś zrobić z postanowieniem o zawieszeniu postępowania, tj. wydać uchylenie postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?