Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją rady miejskiej uzdolnieni uczniowie z terenu gminy otrzymują stypendium, którego zasady przyznania reguluje uchwała rady miejskiej. Osoba chcąca otrzymać stypendium składa wniosek (specjalny formularz), w którym podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców itp.). Czy wymagane jest dopełnienie obowiązku informacyjnego (zakładając, że osoba nie dysponuje jeszcze danymi z obowiązku informacyjnego) wobec osób składających wniosek o przyznanie stypendium w oparciu o RODO, a także motywy do RODO (w szczególności motyw 62)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację