Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec pełnomocnika firmy, który otrzymuje do wiadomości pismo od Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach działań statutowych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwracają się podmioty (np. urząd miasta) z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych (hala produkcyjna firmy), do wiadomości otrzymuje także pełnomocnik firmy danego obiektu. Państwowa Inspekcja Sanitarna udziela odpowiedzi podmiotowi oraz przekazuje do wiadomości pismo pełnomocnikowi obiektu budowlanego firmy. Czy zgodnie z art. 14 RODO należy załączyć do pisma do pełnomocnika klauzulę informacyjną? Czy należy w takiej sytuacji zawrzeć z urzędem miasta umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access