Czy należy skorygować deklaracje CIT-2 za poprzednie miesiące, w których nakłady stanowiły koszty uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Spółka poniosła nakłady na remont sieci wodociągowej w 2005 r. i zaliczyła je w ciężar kosztów. W wyniku analizy przedmiotowej został spisany protokół z datą listopada 2005 r., stanowiący, że poniesione nakłady mają charakter inwestycyjny.

Czy w związku z tym, należy skorygować deklaracje CIT-2 za poprzednie miesiące, w których nakłady te stanowiły koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access