Czy należy skierować wniosek o ściganie z art. 209 k.k.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinno wyglądać dalsze postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, w stosunku do którego w mocy jest decyzja o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych?

W lutym 2017 r. dłużnik został uznany za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Następnie w marcu 2017 r. dłużnik stawił się na wywiad. Zarejestrowany był wówczas w Urzędzie Pracy. Następnie do Urzędu Pracy zostało skierowane pismo z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W czerwcu 2017 r. dłużnik nie stawił się po raz drugi w UP i został wykreślony z listy bezrobotnych.

Jak powinno wyglądać dalsze postępowanie wobec tego dłużnika?

Czy należy skierować wniosek o ściganie z art. 209 k.k.?

Czy należy wezwać ponownie dłużnika na wywiad i zobowiązać go do ponownego zarejestrowania się w Urzędzie Pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX