Czy należy skierować sprwawę do rozpoznania, jeżeli rzecznik dyscyplinarny nie uzupełnił poprawnie wniosku o ukaranie urzędnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli komisja dyscyplinarna wydała postanowienie o uzupełnieniu braków w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscyplinarnego w trybie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, a przesłane uzupełnienie nie wyczerpuje kryteriów przewidzianych dla wniosku rzecznika, to jakie powinno być dalsze postępowanie komisji? Czy może ona zwrócić się ponownie o uzupełnienie braków, czy też powinna sama uzupełnić i wyjaśnić okoliczności na rozprawie oraz czy elementy, które powinien zawierać wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (§ 11 ust. 2 rozporządzenia), muszą zostać zawarte w treści wniosku, czy też mogą być zawarte w materiale dowodowym załączonym do wniosku, np. w zakresie czasu popełnienia czynu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX